Wentylatory

1. WWOAX 63 fig.PO Sg 160 M-6; 7,5 kW, 960obr/min.,
2. WWOAX 63 fig. P-4 22 kW, 1470obr/min.,
3. WW80 fig.LO i PO 55kW 960obr/min.
4. WWOAX 80 fig. PO i LO
5. WPW 71/1,8 A+K fig.LO i PO 12m3/s, 90kW, 1480obr/min., 4420Pa
6. WPW 63 1/8 fig.PO 300oC, bez silnika
7. WPW 63 1/8 fig. PO 300oC, 5,8m3/s, 55kW, 960obr/min., 2000Pa,
8. WPWS 50/ 1,5 fig.PO 4m3/s, 18,5 kW 1460obr/min. 3400Pa
9. WPWS 40/ 1,8 fig.PO 300 oC 2m3/s, 7,5kW, 1460obr/min., 2000Pa
10. WPWS40/1,8+K fig. PO 300 oC, 1,6m3/s, 2,2kW, 960obr/min., 800Pa
11. FK 50 fig.LO
12. WPWS 50/1/8 (wentylator podmuchu OR-16) 22 kW, 1470obr/min.
13. WP –40/1 fig. PO 11kW, 1460obr/min., 2,5m3 /s, 2200Pa
14. WPWS 40/1,8+K 11kW, 1460obr/min., 2,5m3/s, 2200Pa
15. FK 40 fig.L2 2,2kW, 960obr/min., 1,8m3/s, 1000Pa
16. FK 40 fig.LO 960obr/min.
17. FK 25 fig.PO 7,5 kW, 2900obr/min. 0,6m3/s, 4700Pa
18. FK 25 fig.LO 7,5 kW, 2900obr/min. 0,6m3/s, 4700Pa
19. WT 31 fig. PO
20. FKn 31,5 fig. LO i PO 1,1 kW, 1780 obr/min, 3100m3/h, 780 Pa
21. FK 40 fig.LO z silnikiem przeciwwybuchowym, 940obr/min.,
22. FK 60 fig. PO, 7,5 kW 960 obr/min., 6m3/s,
23. WPG 35,5/66 fig. PO, 7m3/s, 132 kW, 2970 obr/min., 16000 Pa
24. WPG 25/22 LO max.17400Pa, 2,5-4m3 /s, 75kW, 2960obr/min.,
25. WPG 25/22 LO max.17400Pa, 2,5-4m3 /s, bez silnika
26. WPG 25/22 PO 75 kW 2960obr/min.
27. WPG 25/22 fig.PO i LO; 2,2-4m3/s, 37kW 2960obr/min., 8500Pa,
28. WPG 25/22 PO bez silnika
29. WPO 28 fig.LO 15kW, 2900obr/min., 1,2m3 /s, 5700Pa
30. WPO 25/22 fig.LO i PO
31. WP - 25/1 fig. PO , 0,6m3 /s, 7,5 kW, 2900obr/min. 4700 Pa
32. WP - 25/1 fig. LO , 0,6m3 /s, 7,5 kW, 2900obr/min. 4700 Pa
33. WP- 31,5 fig PO, 2,2m3/s, 22kW, 2900obr/min., 6000 Pa,
34. WPTO 50; fig.PO i LO