Części do pomp

1. Wał do pompy PŁ 300
2. Wirnik do pompy PŁ 300 wyk.k.o.
3. Wirnik pompy 90D wyk. LH14
4. Wirnik do pompy 40 D; wyk.LH14
5. Wirnik do pompy 30 D; wyk. LH14
6. Wirnik do pompy 30 D 22; wyk. LH14
7. Wirnik do pompy 35 D 30; wyk. LH14
8. Wirnik do pompy 40 D 22; wyk. LH14 rys.30154 (077080)
9. Wirnik do pompy 80 D22; wyk. LH14
10. Wirnik 12 FY 50 ( LH-14 )staliwny
11. Wirnik do pompy 80 PM 160;
12. Wirnik do pompy 65 KCG 65; wyk. k.o.
13. Wirnik do pompy PŻ 150; wyk. staliwne
14. Wirnik do pompy PŻ 125; wyk. staliwne
15. Tarcza przednia 12 FY 50 ( LH-14 ) staliwny
16. Dławica 12 FY 50 ( LH-14 ) staliwny
17. Wirnik 15 FY 50 ( LH-14 ) staliwny
18. Tarcza przednia 15 FY 50 ( LH-14 )
19. Tarcza przednia 12 FY 40 ( LH-14 )
20. Korpus pompy 20 A50; LH14
21. Korpus pompy 12 A 32; LH14
22. Korpus pompy 20 A 40; LH14
23. Korpus pompy 20 A 40;
24. Korpus pompy 10 FY 32; LH14
25. Ściana dławicowa 15 FY 50 (LH14)
26. Korpus pompy 15 FY 50 (LH14)
27. Korpus pompy 30 A40; (LH14)
28. Wirnik 65 KOP 65 (pompa pionowa) LH-18 wyk.k.o.
29. Wirnik 5 A 16;
30. Wirnik 5A20 ; (LH14)
31. Wirnik 6A20 ; (LH14)
32. Wirnik 8 A 16;
33. Wirnik 8 C 16 ; (LH14)
34. Wirnik 8 A 20; (LH-14)
35. Wirnik 10 A 25; wyk. k.o.
36. Wirnik 15 A 32;
37. Wirnik 15 A 40; ( LH-14) staliwny
38. Wirnik 15 A40;
39. Wirnik do pompy buraczanej 40R95; (LH14)
40. Wirnik do pompy buraczanej 40R95; (stożkowy i walcowy) (LH14)
41. Wirnik 20 A 25;
42. Wirnik 20 A 32 ; (LH14)
43. Wirnik 20 A 40;
44. Wirnik 6 A 25 wyk. k.o.
45. Wirnik 6 A 20; (LH14)
46. Wirnik 6 C 16; (LH14)
47. Wirnik 30 F-42
48. Wirnik 25 A 32 wyk. k.o.
49. Dno wlotowe do pompy 40 R 95; wyk. LH14
50. Wykładzina przednia do pompy 40 R 95
51. Wykładzina tylna do pompy 40 R 95
52. Wirnik 10 F-28
53. Wirnik 35 F 56;
54. Wykładzina dolna pompy 35 F 56
55. Wykładzina górna pompy 35 F 56
56. Korpus pompy 35 F 56
57. Korpus pompy 60 F 85
58. Wirnik 25 A 40 wyk. k.o.
59. Wirnik 300 Z2k-12
60. Wirnik p. 50 NFT 230
61. Wirnik 250 Z2k-12
62. Wirnik p. 40 ML 315
63. Wirnik 25 YS n; I, II, III
64. Wirnik 32 YS n; I, II, III
65. Wirnik 40 YS n; I, II, III
66. Wirnik 50 YS n; I, II, III
67. Wirnik 65 YS n; I, II, III
68. Wirnik 80 YS n; I, II, III
69. Wirnik 125 YS n; I, II, III
70. Wirnik 200 HL 24
71. Wirnik 50 Z2k-6
72. Wirnik 65 Z2k-10
73. Wirnik 80 Z2k-6
74. Wirnik 100 Z2k-8
75. Wirnik 125 Z2k-6
76. Wirnik 150 Z2k-12
77. Wirnik 200 Z2k-8
78. Wirnik 250 Z2k-12
79. Wkładka korpusu 50 Z2k-6
80. Wkładka korpusu 50 Z2k-8
81. Wkładka korpusu 65 Z2k-10
82. Wkładka korpusu 80 Z2k-6
83. Wkładka korpusu 100 Z2k-8
84. Wkładka korpusu 125 Z2k-6
85. Wkładka korpusu 150 Z2k-12
86. Wkładka korpusu 200 Z2k-8
87. Wkładka korpusu 250 Z2k-12
88. Tuleja ochronna wału 50 Z2k-6
89. Tuleja ochronna wału 50 Z2k-8
90. Tuleja ochronna wału 65 Z2k-10
91. Tuleja ochronna wału 80 Z2k-6
92. Tuleja ochronna wału 100 Z2k-8
93. Tuleja ochronna wału 125 Z2k-6
94. Tuleja ochronna wału 150 Z2k-12
95. Tuleja ochronna wału 200 Z2k-8
96. Tuleja ochronna wału 250 Z2k-12
97. Przełęcz 50 Z2k-6
98. Przełęcz 50 Z2k-8
99. Przełęcz 65 Z2k-10
100. Przełęcz 80 Z2k-6
101. Przełęcz 100 Z2k-8
102. Przełęcz 125 Z2k-6
103. Przełęcz 150 Z2k-12
104. Przełęcz 200 Z2k-8
105. Przełęcz 250 Z2k-12
106. Korpus tłoczny OW 100;
107. Korpus ssawny OW 100;
108. Wirnik OW 100;
109. Wał OW 100x8
110. Korpus pompy 125 Z2k-6 wyk. k.o. LH-18
111. Korpus pompy 125 Z2k-6;
112. Korpus pompy 150 Z2k-12 wyk. k.o. LH-18
113. Korpus pompy 80 Rx 315; wyk.k.o. LH18N9
114. Korpus pompy 300 Z2k-15
115. Ściana dławicowa 300 Z2k-15;
116. Ściana przednia 300 Z2k-15;
117. Przełęcz 300 Z2k-15;
118. Korpus pompy 125 PTM 350; wyk.k.o.
119. Korpus pompy 125 PTK5; wyk.k.o.
120. Korpus łożyskowy 300 Z2k-15
121. Korpus pompy 25 A 50 wyk. k.o. LH-18
122. Ściana dławicowa 25 A 50 wyk. k.o. LH-18
123. Ściana przednia 100 Z2k-8
124. Ściana dławicowa 100 Z2k-12;
125. Korpus pompy 65 NFT 230
126. Korpus pompy KS 7 wyk. k.o. Zl Cr 32
127. Korpus pompy KS 5 wyk. k.o. Zl Cr 32
128. Wirnik pompy KS 5 wyk. k.o. Zl Cr 32
129. Wirnik pompy KS 7 wyk. k.o. Zl Cr 32
130. Stator do pompy śrubowej 40 PSR
131. Stator k.o. do 62 PSR
132. Rotor 62 PSR k.o. stop Uranus odporny na ścieranie
133. Korpus pomp PBS, prod. ZWS Chełmża
134. Korpus tłoczny OS 250;
135. Korpus ssawny OS 250;
136. Korpus tłoczny OS –150 A
137. Korpus tłoczny OS –150 AM
138. Korpus ssawny OS -150 A
139. Korpus ssawny OS -150 AM
140. Tuleja ochronna wału OS-150
141. Korpus tłoczny OS –100
142. Korpus ssawny OS -100
143. Człon pompy OS-100
144. Człon pompy OS-150
145. Człon pompy OS-250
146. Kierownica OS- 250 odśrodkowa
147. Kierownica OS- 250 dośrodkowa
148. Kierownica OŁ 200;
149. Kierownica OŁ 250
150. Wirniki pomp PBS
151. Ściana tylna pomp PBS
152. Korpus pompy RJ 125
153. Korpus pompy 150 PJM 250
154. Kierownica pompy 20W 39 rys.W 30477A
155. Korpus pompy 35 F56
156. Wykładzina dolna pompy 35 F56
157. Wykładzina górna pompy 35 F56
158. Podstawa pompy 10K 22
159. Korpus pompy 125 PJM 250
160. Korpus pompy 100 PJM 315
161. Korpus pompy 80 PJM 200
162. Korpus pompy 40 PJM 160
163. Korpus pompy 65 PJM 160
164. Korpus pompy 65 PJM 250
165. Korpus pompy 100 PJM 200
166. Korpus pompy 100 PJM 160
167. Korpus pompy 125 PJM 250
168. Ściana dławicowa 150 PJM 250
169. Ściana dławicowa 100 PJM 315
170. Ściana dławicowa 80 PJM 200
171. Korpus pompy 50 NFT 230
172. Kierownica do pompy 25 YSn
173. Kierownica do pompy 32 YSn I, II,
174. Kierownica do pompy 40 YSn
175. Kierownica do pompy 50 YSn I, II,
176. Kierownica do pompy 65 YSn
177. Kierownica do pompy 80 YSn I, II, III
178. Kierownica do pompy 125 YSn I, II